59632343_2208265379286589_763569610984259584_n

Експлозия от диаманти украсява сферата на този пръстен